Category Archives: Uncategorized

ESPERANTO CAN PLAY A MAJOR ROLE, FUTURIST SAYS

A renowned futurist told Washington Esperantists on December 16 that the world language they support has a unique opportunity to become a key part of the future world that’s already under way. DAVID PEARCE SNYDER was the featured speaker at … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ESPERANTO POVAS PLENUMI GRANDAN ROLON, ESTONTECOLOGO DIRAS

Fama estontecologo diris al vaŝingtonaj Esperantistoj la 16-an de decembro ke la mondlingvo kiun ili subtenas havas unikan ŝancon fariĝi kerna parto de la estonteca mondo kiu jam estas progresanta. DAVID PEARCE SNYDER estis la gastparolanto de la ĉiujara bankedo … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

ZAMENHOF BANQUET – 2nd ANNOUNCEMENT

ESPERANTO SOCIETY OF WASHINGTON NOTED FUTURIST TO SPEAK ON ESPERANTO’S ROLE IN THE “NEW NORMAL,” NETWORKED WORLD (Version in Esperanto below) Greetings to friends of Esperanto! You are cordially invited to our banquet to honor Esperanto and its founder, Ludovic … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ZAMENHOFA BANKEDO – DUA ANONCO

BONE KONATA ESTONTECOLOGO PAROLOS PRI LA ROLO DE ESPERANTO EN LA “NOVA NORMALA,” RETIGITA MONDO DE MORGAŬ Saluton al geamikoj de Esperanto! Vi estas kore invitataj al nia bankedo por honori Esperanton kaj ĝian fondinton, Ludovikon Lazaron Zamenhof: DATO: Dimanĉon, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ZAMENHOF BANQUET DECEMBER 16

The Esperanto Society of Washington will have its ZAMENHOF HOLIDAY BANQUET on SUNDAY, DECEMBER 16 at 7:00 at our usual location: Burma restaurant, 760 Sixth St, NW, in DC’s Chinatown. The guest speaker will be DAVID PEARCE SNYDER of the … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ZAMENHOFA BANKEDO 16. DECEMBRO

La Esperanto-Societo de Vaŝingtono okazigos sian ZAMENHOFAN FESTAN BANKEDON, DIMANĈON, 16. DECEMBRO je la 7:00 ptm, ĉe nia kutima loko: restoracio Burma, 760 Sixth St, NW, Ĉinieto. Gastparolanto:  DAVID PEARCE SNYDER de la WORLD FUTURE SOCIETY, kiu parolos pri la … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ENGLISH ACHIEVES GREAT HONOR – IT’S THE NEW ESPERANTO!

Several Esperantists have posted on Facebook this news item from the website “campus.ie” with the arresting headline: “English: the new Esperanto?”: “The largest technical university in Italy, the 48th best in the world according to QS rankings, will switch to … Continue reading

Posted in Uncategorized | 2 Comments

ĜIS REVIDO AL TONNY GOLDMAN

Ni bedaŭras informi vin ke nia longtempa samideanino, Teuntje (Tonny) Goldman, forpasis ĉimonate je la aĝo de 88. Ŝi estis la vidvino de Tom Goldman, elstara esperantisto kiu mortis en 2000.  Ambaŭ estis aktivaj kaj lojalaj membroj de ESW kaj … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

GIGANTAJ SALTOJ POR LA HOMARO

“ONI POVAS SURLUNIGI HOMON, SED…” “…oni ne povas ripari mian plombaĵaron.” “…oni ne povas aranĝi ke la aŭtobusoj funkciu ĝustatempe.” “…la plejparto de la mondo ankoraŭ ne altetaksas aŭ uzas unu el la plej bonaj ideoj en la historio, Esperanto, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

GIANT LEAPS FOR MANKIND

“THEY CAN PUT A MAN ON THE MOON, BUT…” “…they can’t fix my plumbing.” “…they can’t make the buses run on time.” “…most of the world still doesn’t appreciate or use one of the best ideas ever, Esperanto, staring it … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment